Notice: Undefined index: companyName in /var/www/domdesign/private/lib/items/Domino/FooterMenu/view.php on line 56

Notice: Undefined index: address in /var/www/domdesign/private/lib/items/Domino/FooterMenu/view.php on line 57

Notice: Undefined index: city in /var/www/domdesign/private/lib/items/Domino/FooterMenu/view.php on line 59

Notice: Undefined index: country in /var/www/domdesign/private/lib/items/Domino/FooterMenu/view.php on line 61

Notice: Undefined index: vatin in /var/www/domdesign/private/lib/items/Domino/FooterMenu/view.php on line 63
Vodice - Comett oskrba

Vodice

Pomoč na domu

Cena storitve pomoči na domu za uporabnika:

Ob delavnikih:  7,31 €/uro
Ob nedeljah:10,16 €/uro
Ob državnih praznikih:10,97 €/uro

Razliko do ekonomske cene, ki je izračunana v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev in spremembami Pravilnika, predstavlja subvencija Občine Vodice.

Cene storitve pomoči na domu veljajo od 08. 03. 2018 dalje.

Cene socialno-varstvenih storitev so po 6. točki 1. odstavka 42. člena Zakona o DDV oproščene DDV.

Datoteke