Notice: Undefined index: companyName in /var/www/domdesign/private/lib/items/Domino/FooterMenu/view.php on line 56

Notice: Undefined index: address in /var/www/domdesign/private/lib/items/Domino/FooterMenu/view.php on line 57

Notice: Undefined index: city in /var/www/domdesign/private/lib/items/Domino/FooterMenu/view.php on line 59

Notice: Undefined index: country in /var/www/domdesign/private/lib/items/Domino/FooterMenu/view.php on line 61

Notice: Undefined index: vatin in /var/www/domdesign/private/lib/items/Domino/FooterMenu/view.php on line 63
Medvode - Comett oskrba

Medvode

Pomoč na domu

Cena storitve pomoči na domu za uporabnika:

Ob delavnikih:5,38 €/uro
Ob nedeljah:7,64 €/uro
Ob državnih praznikih:8,24 €/uro

Razliko do ekonomske cene, ki je izračunana v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev in spremembami Pravilnika, predstavlja subvencija Občine Medvode.

Cene storitve pomoči na domu je sprejel Občinski svet Občine Medvode in veljajo od 01. 12. 2017 dalje.

Cene socialno varstvenih storitev so po 6. točki 1. odstavka 42. člena Zakona o DDV oproščene DDV.