Pomoč na domu

Comett Oskrba

Obseg pomoči

1. Gospodinjska pomoč:

 • prinašanje enega pripravljenega obroka hrane,
 • nabava živil in priprava enega obroka hrane,
 • pomivanje porabljene posode,
 • osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti,
 • postiljanje in osnovno čiščenje spalnega prostora.

2. Pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih:

 • pomoč pri oblačenju/slačenju,
 • pomoč pri umivanju/kopanju,
 • pomoč pri hranjenju,
 • pomoč pri opravljanju osnovnih življenjskih potreb,
 • vzdrževanje, nega in čiščenje osebnih ortopedskih pripomočkov.

3. Pomoč pri ohranjanju osebnih stikov:

 • vzpostavljanje socialne mreže z okoljem,
 • spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti,
 • informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca,
 • priprava na institucionalno varstvo.

Neposredno izvajanje storitve na domu upravičenca se lahko izvaja vse dni v tednu in sicer največ do 20 ur tedensko. V primeru, ko zaradi potreb upravičenca storitev izvajata dva izvajalca neposredne socialne oskrbe, se lahko število ur mesečno poveča za največ eno tretjino.

Pomoč na domu je namenjena:

 • osebam, starim nad 65 let, ki so zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, nesposobne za samostojno življenje,
 • osebam s statusom invalida po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki po oceni pristojne komisije ne zmorejo samostojnega življenja, če njihova stopnja in vrsta invalidnosti omogočata občasno skrb na domu,
 • drugim invalidnim osebam, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij,
 • kronično bolnim osebam in osebam z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, so pa po oceni pristojnega Centra za socialno delo brez občasne pomoči druge osebe nesposobne za samostojno življenje,
 • hudo bolnim otrokom ali otrokom s težko motnjo v telesnem razvoju, ki niso vključeni v organizirane oblike varstva.

Kontakt

Comett oskrba d. o. o.
Tbilisijska 57 b
1000 Ljubljana

(01) 721 10 21 031 740 466 oskrba@comett.si
Delovni čas: Uradne ure: pon - pet 7:00 - 8:30
(Izven uradnih ur pošljite SMS sporočilo ali elektronsko pošto in kontaktirali vas bomo v najkrajšem možnem času.)

Uradni podatki

Comett oskrba d.o.o.
Tbilisijska ulica 57 b
1000 Ljubljana

01 244 31 06
DŠ: 38616076
MŠ: 5996856000
Comett domovi

Bronasti

Cert ID: 0005/00005

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
COMETT DOMOVI d.o.o.
Matična številka: 1824759000