Notice: Undefined index: companyName in /var/www/domdesign/private/lib/items/Domino/FooterMenu/view.php on line 76

Notice: Undefined index: address in /var/www/domdesign/private/lib/items/Domino/FooterMenu/view.php on line 77

Notice: Undefined index: city in /var/www/domdesign/private/lib/items/Domino/FooterMenu/view.php on line 79

Notice: Undefined index: country in /var/www/domdesign/private/lib/items/Domino/FooterMenu/view.php on line 81

Notice: Undefined index: vatin in /var/www/domdesign/private/lib/items/Domino/FooterMenu/view.php on line 83
Comett oskrba

Comett oskrba - Pomoč na domu

Comett oskrba izvaja pomoč na domu na podlagi koncesijskih pogodb v občinah Domžale, Moravče, Vodice in Medvode in je z  redno zaposlenimi verificiranimi socialnimi oskrbovalkami med večjimi zasebnimi podjetji s tega področja v Sloveniji.

Pomoč družini na domu je namenjena osebam, ki so zaradi starostne oslabelosti, invalidnosti ali kronične bolezni nesposobni za samostojno življenje.

Socialna oskrba poteka na domu upravičenca in obsega pomoč pri osebni higieni, ohranjanju socialnih stikov ter gospodinjsko pomoč.