Notice: Undefined index: companyName in /var/www/domdesign/private/lib/items/Domino/FooterMenu/view.php on line 76

Notice: Undefined index: address in /var/www/domdesign/private/lib/items/Domino/FooterMenu/view.php on line 77

Notice: Undefined index: city in /var/www/domdesign/private/lib/items/Domino/FooterMenu/view.php on line 79

Notice: Undefined index: country in /var/www/domdesign/private/lib/items/Domino/FooterMenu/view.php on line 81

Notice: Undefined index: vatin in /var/www/domdesign/private/lib/items/Domino/FooterMenu/view.php on line 83
Moravče - Comett oskrba

Moravče

Pomoč na domu

Cena storitve pomoči na domu za uporabnika:

Ob delavnikih:6,00 €/uro
Ob nedeljah:8,29 €/uro
Ob državnih praznikih:8,77 €/uro

Razliko do ekonomske cene, ki je izračunana v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev in spremembami Pravilnika, predstavlja subvencija Občine Moravče.

Cene storitve pomoči na domu veljajo od 01. 03. 2019 dalje.

Cene socialno varstvenih storitev so po 6. točki 1. odstavka 42. člena Zakona o DDV oproščene DDV.